Aile Hekimliği

Aile hekimliği uzmanlığı nedir / ne değildir?

Ülkemizde ilk olarak 2005 yılında Düzce ilinde pilot uygulamayla başlatılan aile hekimliği (AH) uygulaması için, bir geçiş dönemi stratejisi benimsenmiştir. Mevcut aile hekimliği uzmanı (AHU) sayısındaki yetersizlik nedeniyle birinci basamak sağlık sisteminde çalışan pratisyen hekimlerin aile hekimi olarak görevlendirilmesi, bu stratejinin temelini oluşturmuştur. Tüm dünya geçiş dönemi stratejisi uygulamalarında olduğu gibi Türkiye’de de, belli bir süre içerisinde uygulamaya giren pratisyen hekimlerin iki aşamalı uyum ve sertifikalandırma eğitimlerini alması öngörülmüştür. Geçiş dönemi sonunda, o zamana kadar uygulamaya girmiş pratisyen hekimlerin aile hekimi olarak çalışmaya devam etmeleri güvenceye alınırken, o tarihten sonra uygulamaya yeni girecek aile hekimlerinin uzmanlık eğitimi almış olmaları gerekmektedir.
 
Ülkemizde 1985 yılından bu yana yapılmakta olan aile hekimliği uzmanlık eğitimi 3 yıl sürelidir. 2010 yılında yapılan yasal düzenleme ile zorunlu rotasyon süresi 18 aya indirilmiş ve aile hekimliği uygulama eğitimine yer açılmıştır. Mevcut AH uzmanlık eğitimi, tüm diğer tıp dallarında olduğu gibi, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde yer alan genel tıpta uzmanlık eğitimi ilke ve kuralları çerçevesinde yapılmaktadır. 2011 yılında çıkarılan yasa ile Sağlık Bakanlığına, mevcut AH uzmanlık eğitimi yolu dışında “uzaktan, yarı zamanlı uzmanlık eğitimi” olarak tanımlanan ikinci bir AH uzmanlık eğitimi yolunu kullanma yetkisi verilmiştir.
 
Bakanlığımızın başlangıçta ortalama 3500 olarak belirlenen, bir aile hekimine kayıtlı nüfusun giderek azaltılması ve 2023 yılında 44.000 aile hekimi ve 15.000 AHU hedefi bulunmaktadır. 2013 yılı itibarı ile uygulamadaki AHU sayısı 1100 dolayındadır. Dolayısıyla 14.000’e yakın yeni AHU yetiştirilmesi gerekmektedir. Yıllık AH asistan kadrosu artırılmadıkça ve bu kadroların dolması güvenceye alınmadıkça 2023 yılında 15.000 AHU hedefine ulaşılması olanaksız görülmektedir.
Sayfamızı Paylaşın